arac-kiralama-sozlesmesi-hukuki-sorumluluk

Araç Kiralama Sözleşmesinde Hukuki Sorumluluk

Araç kiralama işleminde kiracı kiralayacağı araçlar ile ilgili yapacağı ticari faaliyetten ötürü ve çalıştıracağı işçilerle alakalı olarak tüm Bölge Çalışma, Maliye, SSK ve diğer resmi kurumlara karşı sorumlu olmaktadır.

Araç Kiralama Sözleşmesinde Vergi Sigorta ve Harçlar;

Kiralanan araçlara ait kira süreci içerisinde tahakkuk eden bütün yasal vergiler kiracı tarafından ödenmektedir.
Araç Kiralama Sözleşmesinde Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili İcra Daireleri ve Mahkeme;Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili İcra Daireleri ve Mahkemeler yetkilidir.
Araç Kiralama Sözleşmesinde Kiracı; sözleşmede belirtilen adresinin doğru olduğunu beyan ile, bu adresinde yer alan herhangi bir değişikliği kiralayana yazılı olarak bildireceğini, aksi bir durum karşısında sözleşmede yazılı adresine yapılacak olan gerek idari gerekse de hukuki tebligatların geçerli olacağını ve tebliğ konusunda hiçbir şekilde itirazda bulunulmayacağını taahhüt etmiş olur.

Araç kiralama
 sözleşmesi 11 maddeden oluşup, tarafların hür iradeleriyle her iki tarafta karşılıklı okuyarak iki nüsha şeklinde düzenlenir ve imzalanır.