vergisel-avantaj

Araç Kiralamanın Vergisel Avantajı

Araç kiralama şirketlere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Sağladığı avantajlardan biride Vergi Avantajıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde ticari kazançtan indirilebilecek giderler kısmında, kurum ve işletmelerin ticari kazanç elde edebilmek için kullandıkları araçların maliyetini amortisman ayırmak şartı ile; bakım onarım ve akaryakıt giderlerini ise direkt gider olarak kaydederek kazançlarından indirim yapabilecekleri ifade edilmiştir.
Aynı kanunun ilgili maddesinde, kurum ve işletmelerin işte kullandıkları binek araçların kira bedelini kurum kazançlarından veya ticari kazançlarından indirim konusu yapabilecekleri de belirtilmektedir.

Araç kiralama
nın sağladığı vergisel avantajlardan bazıları ise şu şekilde;
  • Satın alınan araç satılmak istendiğinde, satış değeriyle defter değeri farkından vergi ödenmesi gerekmektedir. Ancak araç kiralama hizmetinde vergilendirme söz konusu olmaz.
  • Araç satın alındığı zaman KDV’si maliyete eklendiği için, indirilebilecek KDV olarak gösterilemez. Araç kiralamada ise, kira faturasında yer alan KDV’nin bütünü indirilecek KDV olarak gösterilebilir.
  • Araç satın alındığında MTV kanun açısından kabul edilmeyen gider olarak kabul görür. Ancak araç kiralamada, kira ücretine dahil olduğu için, gider olarak kabul edilip, vergiden düşülür.
  • Aylık kira ücretleri gider gösterilerek kurumlar vergisi matrahından düşülebilir.