1920-saray-kayigi

Ulaşım Tarihimiz

Selçuklu'dan Günümüze Ulaşım Tarihimiz...
İnsanoğlu yüzyıllar boyunca yolsuz topraklarda dolaştı. Zaman içerisinde üzerinden geçilen yerlerde kalıcı izler bıraktı ve belli bir süre sonra bu izler patika yolların nüvesini teşkil etti. Buralarda kalabalık gruplar halinde gezmeye başlayınca da yolların şekli de değişmeye başladı. İnsan ve eşyanın bir yerden başka bir yere aktarılması manalarına gelen ulaşım, tarih boyunca insan hayatında her zaman mühim bir yer teşkil etmiştir.

Bir yerden başka bir yere ulaşmanın, veya eşya nakletmenin en zahmetsiz ve rahat yolunu bulmak için karayolu, denizyolu, demiryolu ve nihayet havayolu üzerinden keşifler yapılmaya başlandı. Ulaşımda yaşanan gelişmeler ise daima mesafelere harcanan zamanı azaltmak, konfor ve emniyeti arttırmak çizgisinde olmuştur. Böylece hem vakitten hemde nakitten kazanılması amaçlanmıştır. Ulaşımın, milletlerin hayatına da büyük tesirleri olmuştur.

Selçuklular Anadolu'ya yerleştikten sonra kendilerinden evvelki yolları kullanırken bu yolların tamiri, güvenliği ve yolcuların rahat ve huzuru için çok büyük hizmetler yapmışlardır. Asya, Avrupa ve Afrika'da at koşturan Osmanlılar ise Selçuklulardan aldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara çıkarmak için büyük gayret sarf etmişler ve bir çok yeni yollar inşa etmişlerdir.

Osmanlı Devleti için yol teşkilatı idari, askeri ve ticari faaliyetler ile haberleşme ve nakliyat hizmetleri bakımından büyük ehemmiyet taşımaktaydı. Bu sebeple Osmanlı Devleti'inde ulaşım faaliyetlerine çok önem verilmişti. 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın yeni köprü yapım tekniğini geliştirip dere ve ırmakların üzerine köprüler yapması, yol yapım çalışmalarının daha da geliştirdi. 18. yüzyılda çeşitli sebeplerle araba kullanımına başlanması, yerleşim yerlerinin iç ve dış kısımlarına yolların yapılmasını sağladı.

Anadolu'da bugün kullanılan yolların hemen hemen hepsinin son 150 yıl içinde yapılmış olması, nasıl bir miras devraldığımızı daha iyi göstermektedir.

Kaynak: Çamlıca Yayınevi

Osmanlı'da Ulaşım Selçuklu'dan günümüze uzanan zaman diliminde Ulaşım tarihimizi anlatmaya çalıştığımız yazı dizimiz devam edecektir...